Anda temui mereka yang memerlukan bantuan? Laporkan kepada Lembaga Zakat Selangor.

NOTA: Kemudahan ini hanya bagi melaporkan Asnaf di Negeri Selangor SAHAJA. Jika anda temui Asnaf di negeri lain, sila laporkan pada Pusat Zakat / Baitulmal negeri tersebut. Klik DI SINI untuk senarai Pusat Zakat / Baitulmal negeri.

Sila masukkan lokasi Asnaf berdasarkan poskod dan daerah di Negeri Selangor

Upload Gambar: